Krynica: zespoły lachowskie i góralskie nagrodzone. Prezentowały wysoki poziom

Data od: 2018-12-18 do: 2020-10-30

.

.