Od 15 czerwca sanatoria w Krynicy - Zdroju wznawiają swoją działalność

Data od: 2018-12-12 do: 2020-06-15

.

 

Od 15 czerwca sanatoria w Krynicy - Zdroju wznawiają swoją działalność.

Przed przyjazdem do sanatoriów, każda z osób będzie miała wykonywany test na obecność  wirusa COVID – 19.

Na stronie głównej Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. opublikowane zostały podstawowe informacje dotyczące podjętych  działań i wdrożonych procedur w związku pandemią.

Poniżej prezentujemy Państwu wszystkie niezbędne zasady związane ze wznowieniem działalności sanatorów m.in. w Krynicy – Zdroju:

 

 

Regulacje w zakresie przygotowania i zabezpieczenia obiektów:

 

 • w obiektach umieszczone są wszelkie niezbędne dla pracowników i gości informacje, instrukcje, komunikaty;
 • obiekty wyposażono są w odpowiednie ilości dostępnych dla gości dozowników z atestowanym płynem dezynfekującym ;
 • załoga jest wyposażona w środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt (w tym maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy), a używane środki czystości i dezynfekcji są atestowane;
 • wdrożone są procedury chroniące przed przebywaniem w obiektach osób nieuprawnionych lub w nadmiernej ilości;
 • pomieszczenia takie jak: sale zabaw, świetlice, pokoje gier itd., udostępniane są wyłącznie osobom wspólnie zamieszkującym;
 • z wind może korzystać jedna osoba lub mieszkańcy jednego pokoju, a same windy są regularnie dezynfekowane;
 • po pobycie gości pokoje są sprzątane, odkażane i ozonowane, a ich ponowne udostępnianie kolejnym gościom następuje po upływie minimum 48 godz.
 • pomieszczenia zabiegowe są udostępnione wyłącznie w dopuszczonym aktualnymi regulacjami zakresie; możliwe zabiegi wykonywane są z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa i higieny;
 • pościel i ręczniki są prane i dostarczane przez atestowaną pralnię w reżimie sanitarnym, z zastosowaniem odpowiednich detergentów i temperatury prania;
 • pomieszczenia jadalne udostępniane są ograniczonej ilości osób, z zachowaniem wszelkich rygorów dotyczących odległości, dostępności i sposobu obsługi;
 • w obiekcie przygotowane jest specjalne pomieszczenia izolacyjne na wypadek zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u naszych gości, a personel zaznajomiony jest ze specjalną procedurą na taką okoliczność.

 

Regulacje dotyczące naszych pracowników:

 

 • wszyscy pracownicy zobowiązani zostali do złożenia oświadczeń w zakresie własnej oceny stanu zdrowia i zobowiązani zostali do stałego jego monitorowania i odpowiedniego reagowania;
 • personel poddawany jest stałemu procesowi sprawdzania temperatury ciała;
 • wszyscy pracownicy noszą osłony twarzy i rękawiczki, a osoby sprzątające dodatkowo fartuchy ochronne;
 • pracownicy przestrzegają szczególnych regulacji w zakresie utrzymania czystości, higieny i dystansu społecznego;
 • pracownicy recepcji dezynfekują blaty, terminale, klucze i inne używane przedmioty;
 • szczególne procedury bezpieczeństwa i higieny dotyczą pracowników wykonujących zabiegi;
 • sprzątanie i dezynfekcja pokojów w trakcie pobytu gości odbywa się wyłącznie na ich życzenie, pod nieobecność gości w pokojach;
 • pracownicy punktów żywieniowych zobowiązani są do szczególnej dbałości o higienę i czystość; stoliki dezynfekowane są po każdym gościu, a powierzchnie dotykowe co 15 minut;
 • stosowne regulacje zostały wprowadzone względem naszych dostawców i kooperantów.

 

Regulacje dotyczące naszych gości:

 

 • przed zameldowaniem w obiekcie każdy gość zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pobytu, wypełnienia ankiety epidemiologicznej i poddaniu się badaniu temperatury ciała;
 • goście zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa podczas przebywania w częściach wspólnych;
 • goście zobowiązani są do używania środków dezynfekujących po wejściu do obiektu, przez wejściem na jadalnię, do wind i do części zabiegowej;
 • goście są zobowiązani do przestrzegania reguł w zakresie dystansu społecznego, w szczególności w recepcji, pomieszczeniach zabiegowych i jadalnych;
 • pomieszczenia takie jak sale zabaw, gier, świetlice itd. udostępniane są tylko na wyłączność gościom zamieszkującym w jednym pokoju;
 • zabiegi są dostępne wyłącznie w zakresie dostępnym aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

 

 

 źródło: https://uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl/bezpieczne-uzdrowisko/