Planują odbudować budynek teatru w Krynicy, spalonego w czasie wojny

Data od: 2018-12-18 do: 2020-12-30

.

,