facebook instagram

Nazwa Łemko

Łemkowie to nazwa, która utarła się w I połowie XIX wieku na pograniczu łemkowsko – bojkowskim. Odmiana liczby pojedynczej brzmi poprawnie „Łemko” w rodzaju męskim i Łemkini w rodzaju żeńskim, a nie jak błędnie wymawia wielu ludzi „Łemek i Łemka”. Oni sami początkowo nazywali się Rusinami, natomiast przezwisko wzięło się od często występującego w ich mowie słowa „łem” – w znaczeniu „tylko”. Po latach używania przezwisko to weszło do literatury naukowej i popularnej rozpowszechniając jednocześnie „Łemków” jako grupę etniczną Polski. Sami Łemkowie oswoili się ze swą nazwą dopiero po I wojnie światowej,  kiedy  to zaczęła się rodzić ich świadomość narodowościowa i aktywność polityczna. Z czasem stara, etnicznie adekwatna nazwa „Rusnak” została całkowicie wyparta. Wincenty Pol określał Łemków również mianem "Czuchońców", w literaturze spotkać możemy jeszcze jedno przezwisko – „Kurtaki”.