facebook instagram

Ubezpieczenia

Choć do niedawna wydawało się nam to pewnego rodzaju luksusem i zbyteczną formalnością – dziś coraz powszechniej ubezpieczamy siebie i swoich bliskich w związku z wypadem na narty.


Wynika to nie tylko z wysokich kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych, ale także z możliwości strat powstałych także podczas pobytów w rodzimych kurortach ( jak choćby kradzież sprzętu czy „kolizje” na stoku ).
Dlatego też warto już dziś zapoznać się z bardzo szeroką ofertą  towarzystw ubezpieczeniowych….
Jak jednak wybrać najlepszą opcję ?

Oto kilka  elementów na które należy zwrócić szczególną uwagę :
•    wysokość kwoty gwarancyjnej
•    czy objęta ubezpieczeniem jest również akcja ratunkowa i transport śmigłowcem – gdyż  tylko w Polsce (spośród krajów UE) akcje GOPR są bezpłatne, w każdym innym kraju za akcję ratunkową zostanie wystawiony rachunek
•    zakres odpowiedzialności OC
•    co z  kosztami pomocy ambulatoryjnej
•    kwoty udziału własnego ( często firmy ubezpieczeniowe zwracają koszty leczenia dopiero powyżej pewnej sumy )
•    czy firma ubezpieczeniowa gwarantuje nam pomoc prawną w ramach ubezpieczenia
•    czy w kraju, do którego jedziemy ubezpieczyciel ma swój oddział
•    czy polisa obejmuje zniszczenie lub ewentualną kradzież sprzętu i jakie są warunki odszkodowania w takich przypadkach


Co powinno obejmować ubezpieczenie narciarskie w Polsce?
•      polisę NNW ( od następstwa nieszczęśliwych wypadków )  gdzie o wysokości odszkodowania decyduje stopień uszczerbku na zdrowiu oraz suma ubezpieczenia
•    koszty ratownictwa górskiego
•    OC w życiu prywatnym ( obejmuje wypadki na stoku )
•    ubezpieczenie sprzętu narciarskiego.


Co powinno obejmować  ubezpieczenie narciarskie, jeżeli wybieramy się za granicę?
•    pokrycie kosztów leczenia ( KLZ ) gdzie bardzo ważnym elementem jest ustalenie takiej sumy gwarancyjnej ( czyli kwoty do której odpowiedzialność finansową ponosi zakład ubezpieczeniowy), która w razie potrzeby pokryłaby koszty leczenia szpitalnego czy ambulatoryjnego
•      koszty transportu i repatriacji – a zauważyć trzeba że są one niemałe, bo koszt transportu poszkodowanego z nie tak znowu odległej Austrii  - to kilka tysięcy złotych
•    koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego, gdyż w krajach Unii Europejskiej  w momencie zaginięcia kosztami akcji ratunkowej obarczani są najczęściej sami turyści
•    polisę NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków )
•    OC za szkody wyrządzone osobom trzecim  –  a z uwagi na wysoką świadomość  obywateli Unii prawa poszkodowanego do domagania się odszkodowania od sprawcy, jest to szczególnie istotny element ubezpieczenia
•    ubezpieczenie sprzętu narciarskiego – może ono obejmować  zniszczenie sprzętu -zarówno podczas wypadku na stoku, jak i np. przy zejściu lawiny oraz kradzież, ale tylko pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia
•    usługi Assistance –  jest to całodobowa pomoc centrum alarmowego, które zajmuje się organizacją oraz koordynacją natychmiastowej pomocy. Obejmować może m.in. opiekę medyczną oraz stomatologiczną, transport  do najbliższego szpitala lub do kraju zamieszkania, koszty poszukiwania i ratownictwa w górach lub na morzu, hospitalizacji i rehabilitacji, transportu i zakwaterowania osób bliskich.

Będąc więc świadomym wszystkich praw i obowiązków związanych z zawarciem umowy z ubezpieczycielem możemy już spokojnie oddawać się białemu szaleństwu.
A poważniej - pamiętajmy, że koszty takiego ubezpieczenia to raptem kilka złotych dziennie (od 2 do 8 zł od osoby, oczywiście najtańsze oferty to pakiety grupowe ) i to właśnie te kilka złotych  może nam pomóc zaoszczędzić wydatków rzędu kilku lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, w razie gdyby faktycznie zaszła jedna z wyżej wymienionych sytuacji, czego oczywiście nikomu nie życzymy.